Regulamin Hurtowni Internetowej www.tasiemka.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w hurtowni internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.tasiemka.pl.

Sprzedającym oraz Administratorem Hurtowni Internetowej jest firma:

Tasiemka Hanna Wiśniowska

ul.Kopanina 28/32

60-105 Poznań

tel/fax 61-661-61-05

tel. 696-862-094

tel. 606-755-003

e-mail-tasiemka.hurt@wp.pl

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

o numerach Nip 783-122-46-22 Regon 630788776

§ 1 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą

elektroniczną.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności

prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje

zamówienia w hurtowni internetowej.

Hurtownia Internetowa - serwis internetowy dostępny pod adresem

www.tasiemka.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie

Towar - rzecz prezentowana w hurtowni, której dotyczy umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy

Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą ,a klientem z wykorzystaniem

serwisu internetowego hurtowni

Zamówienie - oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie

rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

Sprzedaży.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i

przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci

telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia

końcowego.

Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Hurtownię

mająca na celu przesyłanie informacji handlowych i promocjach wprost do

zainteresowanych tą usługą klientów.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszystkie towary oferowane przez Hurtownie Tasiemka są fabrycznie

nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie

wprowadzone na rynek polski.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Hurtowni jest prowadzenie

działalności gospodarczej,

3. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i do każdej transakcji

sprzedaży -

wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny.

4. Klient ma obowiązek wprowadzić swoje faktyczne dane teleadresowe.

Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

Zabrania się używania wulgaryzmów oraz treści zniesławiające, propagujące

przemoc lub naruszające dobra osobiste osób trzecich

.

§ 3 Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową 24 godziny na

dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. W celu złożenia zamówienia, należy założyć konto klienta gdzie

wpisujemy dokładne dane teleadresowe oraz adres dostawy towarów.

3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie

wpłynięcia zamówienia do systemu.

4. Ceny podane przy towarach są zawsze cenami brutto.

5. Zamówienia można składać również bezpośrednio przez telefon w

godzinach pracy hurtowni tj. od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30, sobota

7:30-12:00

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Realizacja zamówienia i wysyłka następuje albo tego samego dnia lub

w następny dzień roboczy po otrzymaniu zamówienia. Najpóźniej w ciągu 3 dni

2. Przed wysyłką zawsze dzwonimy do klienta, aby uściślić dane i

ewentualnie powiadomić o brakach. Równolegle prowadzimy sprzedaż w

hurtowni stacjonarnej i w związku z tym może brakować wybranego przez

klienta towaru - o czym natychmiast zostanie poinformowany. Prosimy nie

płacić za towar natychmiast po zamówieniu, dopiero po potwierdzeniu

3. Towar jest wysyłany przez firmy kurierskie i dostarczany jest w ciągu

doby. Problemem jest okres świąteczny lub po długich weekendach gdzie może

się ten okres wydłużyć do 5 dni.

4. Wysyłka następuje albo po zaksięgowaniu wpłaty na konto, przesłaniu

potwierdzenia przedpłaty lub za pobraniem.

5. Koszty wysyłki z przedpłatą to 15 złotych - pokrywa klient.

Koszty wysyłki pobraniowej to 20 złotych - pokrywa klient.

Dla stałych klientów zamówienie powyżej 400 zł brutto – pokrywa Hurtownia

6. Wysyłka za granicę jest wyceniana indywidualnie.

7. W przypadku zamówienia przez klienta paczki za pobraniem - klient

zobowiązuje się do odbioru i uiszczenia za towar przy odbiorze. Jeśli z różnych

przyczyn nie dokona odbioru przesyłki sprzedający ma prawo odstąpić od

8. Możliwy jest odbiór towarów w siedzibie Hurtowni w Poznaniu i

zapłata kartą lub gotówką na miejscu.

9.W przypadku wysyłki szaf na nici i stelaży prosimy o sprawdzenie

towaru w obecności kuriera - towar wysyłamy kompletny i nie odpowiadamy za

uszkodzenia w transporcie.

10. Nr. konta bankowego Hurtowni do wpłat za towar - Volkswagen Bank

36 2130 0004 2001 0393 7554 0001

11. Klient decyduje o sposobie odbioru zakupionego towaru -

dopuszczalne jest przysłanie swojego kuriera po zamówiony towar.

§ 5 Odstąpienie od umowy, zwroty, reklamacje.

(dotyczy klientów będących przedsiębiorcami)

1. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie – odpowiedzialność

ponosi firma kurierska dlatego przy zamawianiu szaf czy stojaków, które często

ulegają uszkodzeniu klient powinien w obecności kuriera sprawdzić towar i w

przypadku uszkodzeń - spisać protokół.

2. Odpowiedzialność Hurtowni z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach

od zakupu towaru.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umowa np. kolor nie spełnia oczekiwań -

Klient może żądać wymiany na nowy lub innego koloru w terminie przed

upływem dwóch miesięcy. Koszt zwrotu pokrywa Klient.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta obejmuje jego

roszczenia o zwrot kosztów zakupu czy towaru - do wysokości zapłaconej kwoty

za wadliwy towar Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu

ewentualnych utraconych korzyści przez Klienta związanych z zamawianym

5. Jeżeli sprzedawany towar posiada ukryte wady,Klient ma prawo

odstąpić od umowy lub żądać od Sprzedawcy usunięcia wady lub wymiany

towaru na nowy.

6. W innych nieuzasadnionych przypadkach zwrot jest możliwy za zgodą

Sprzedawcy - tylko towaru w pełnych, nie ruszanych opakowaniach.

  • 6 Postanowienia końcowe

1. Hurtownia zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży towaru

osobie prywatnej, która nie prowadzi działalności związanej z naszą branżą .

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z

wykonywaniem zawartych umów między Hurtownią a Klientem, będą

rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości zgodnie z

ustawą z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego (Dz.u. Z

1964r. Nr 43, poz 296 z późn. zm.)

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma TASIEMKA HANNA WIŚNIOWSKA z siedzibą w Poznaniu(60-105) przy ulicy Kopanina 28/32  nip 783-122-46-22 Regon 630788776  -dalej jako "Firma"

Firma będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w celu  zawarcia  umowy sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Firmę.

Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny w celu  przygotowania  przedstawienia oferty, prowadzenie działań marketingowych  w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego,oraz obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego.    

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwo zgody lub na czas wykonywania przez Firmę działań związanych z przygotowaniem czy realizacją sprzedaży czy usługi i  dalej do celów księgowych.

Mają Państwo prawo  do  uzyskania dostępu do swoich danych,ich skorygowania,usunięcia czy żądania ograniczenia ich przetwarzania w dowolnej chwili, a także wniesienia skargi do  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.